کارگاه حمایتی و آموزشی همیار برای زنان در کانادا

کارگاه حمایتی و آموزشی همیار برای زنان در کانادا

Actions and Detail Panel

Free

Location

Online event

:هدف ما رشد، شکوفایی، توانمند سازی و خودباوری زنان فارسی زبان در کانادا از طریق ارائه کارکاه های رایگان مجازی

About this event

کارگاه های ماهیانه گروه همیار از ۲ قسمت تشکیل شده اند.

قسمت اول کارگاه: معرفی و به اشتراک گذاری تجربیات

قسمت دوم کارگاه: معرفی، آموزش و ارائه تمارین

در چهت ایجاد یک محیط امن برای به اشتراک گذاری تجربیات، افراد میتواتنند با اسم مستعار و دوربین خاموش وارد شوند.

کارگاه حمایتی و آموزشی همیار برای زنان در کانادا image

Share with friends