گردهمایی بزرگ حامیان کودکان بی سرپرست

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

190 Dudley Ave. بنیاد کوروش

190 Dudley Avenue

Markham, ON L3T 2E9

Canada

View Map

Refund Policy

Refund Policy

No Refunds

Event description

Description

« گردهمایی بزرگ حامیان کودکان بی سرپرست»

همراه با بوفه ی غذاهای متنوع ، برنامه های متعدد وسرگرم کننده ،وقرعه کشی جوایز ارزنده

190 Dudley Ave, Thornhill :مکان: بنیاد کوروش

زمان : یکشنبه ۲۳ جون ساعت ۶-۸ بعدازظهرDate and Time

Location

190 Dudley Ave. بنیاد کوروش

190 Dudley Avenue

Markham, ON L3T 2E9

Canada

View Map

Refund Policy

No Refunds

Save This Event

Event Saved