Free

Национален училищен фестивал "Намереното поколение"

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Palace of Culture

Bulevard "Bulgaria"

1463 Sofia

Bulgaria

View Map

Event description
Национален училищен фестивал "Намереното поколение" има за цел да популяризира и представи иновативни методи в образователната система.

About this Event

Национален училищен фестивал: “Намереното поколение” има за цел да популяризира и представи иновативни методи и педагогически подходи/идеи на професионалисти, работещи в сферата на образованието и образователната дейност в България. Фестивалът предизвиква не само научно-практическата насоченост на участниците, но и дава възможност за отворени лекции, дискусии, обмен на опит, полезни практики и създаване на нови контакти. 

Екипът на "Апетит за образование чрез практика" е подбрал участниците с най-добрите и доказани подходи като ръководителите на олимпийските ни отбори, успешни предприемачи и учени с принос на световно ниво, които ще споделят своята иновативна и креативна визия за успеха, как да бъде запален интересът на младите към науката и как да откриваме силните страни на колкото се може повече млади българи и бъдещи таланти.

В рамките на три дни- 24, 25, 26-ти януари 2020г. съвкупност от различни образователни институции, частни, общински и държавни училища, педагози,

възпитатели, обучители, изследователи, учени, общественици на територията на България, ще представят своите добри практики, чрез различни видове демонстрации, открити уроци, работилници, експериментални лаборатории, занимални и друг тип активности.

В първия ден от програмата, събитието ще даде своя официален старт с вечерно откриване, в което учени, представители на различни организации, бизнеси,

участници и изложители ще имат възможността да се запознаят с нас, помежду си и да обменят ценен опит.

В духа на мисията и визията на “Апетит за образование чрез практика”, представянето на всяка една образователна институция/център/училище, през останалите два дни, ще бъде осъществено чрез практически уроци и нагледно демонстриране на дейността чрез работилници, експериментални лаборатории, занимални, открити уроци, които онагледяват по най-добрия начин практики,  които са различни и уникална за съответните.

Каним всяко едно училище да участва освен със своите ръководители, които да водят практическите занимания, и най-добрите си ученици- от една страна, за

да им бъде предоставена възможност да изпитат науката на практика, да изграждат комуникативни, презентационни умения и критично мислене, свързани с

демонстрирането на научни принципи пред по-широка аудитория, а от друга, това е начин да се изгради в младите чувство за принадлежност към дадения център или институция. В програмата сме включили и професионалисти, институти на БАН, учени от различни дисциплини, които ще служат за отправна точка на учителите и учениците и разбира се ще предадат своя опит и знания на всички заинтересовани страни.

В демонстрационните модули всички зрители ще могат да наблюдават и да се включат във физически опити, които демонстрират основните закони, които движат света, в който живеем, ще разберат защо например химията е навсякъде около нас и как взаимодействат елементите помежду си , а също така ще могат да преоткрият Света през микроскоп, виждайки невидимото за окото.

Share with friends

Date and Time

Location

National Palace of Culture

Bulevard "Bulgaria"

1463 Sofia

Bulgaria

View Map

Save This Event

Event Saved