Free

Национален училищен фестивал "Намереното поколение"

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

National Palace of Culture

Bulevard "Bulgaria"

1463 Sofia

Bulgaria

View Map

Event description
Национален училищен фестивал "Намереното поколение" има за цел да популяризира и представи иновативни методи в образователната система.

About this Event

Национален училищен фестивал “Намереното поколение”

Кога: 24-25 януари 2020г.

Къде: Национален дворец на културата, гр.София

Час: 10:00-17:00 часа

Организатор: Сдружение с нестопанска цел в обществена полза “Апетит за образование чрез практика”

Предстоящото събитие има за цел да популяризира и представи иновативни методи и педагогически подходи/идеи на професионалисти, работещи в сферата на образованието и образователната дейност. Фестивалът предизвиква не само научно-практическата насоченост на участниците, но и дава възможност за отворени лекции, дискусии, обмен на опит, полезни практики и контакти. Със сигурнст сме подбрали хората с най-добрите и доказани подходи, ръководителите на олимпийските ни отбори, реализирани предприемачи и учени с принос на световно ниво, които ще споделят тяхната визия за успеха, как да запалим интереса на младите към науката и спорта и да подпомагаме откриването на силните страни на колкото се може повече млади българи.

В рамките на два дни представители от цялата страна ще имат възможността да се включат и в специално създадени модули, на които под формата на дискусионен панел, главни теми ще бъдат обсъждани и дискутирани, като:

• Иновациите в образованието и образователната система на преподаване/обучение;

• Развиване качествата и уменията на учениците;

• Прилагане на STEM методи на обучение в училище;

• Професионалното образование и възможностите за развитие;

• Eкосистема за ефективно практическо и теоретично образование;

Целта на фестивала е стремеж към повишаване квалификацията на учителите и интегрирането на доказани, работещи методи в преподаването, които да повишат уменията, компетенциите на участниците, да стимулират повече успехи на наши ученици, както и да предразположат създаването на благоприятна среда, в която младите таланти да бъдат забелязани, вдъхновени от науката и мотивирани към развитие в професионален и личен план.

Отправяме покана към директори на образователни институции / детски градини, училища, общински, държавни и частни, към педагози, възпитатели, обучители, педагогически съветници, изследователи, учени, родители, общественици / родителски и активни Училищни Настоятелства/ на територията на България, да представят своите добри практики, чрез различни видове демонстрации, открити уроци, работилници, експериментални лаборатории, занимални, други.

Освен всичко, представено по-горе, измежду участниците във фестивала ще бъдат отличени и 10-те най-активни училища, образователни институции/центрове, чиято дейност се оценява на високо ниво за устойчивост, иновативност и развитие за последните 5 години. Всички те ще получат официално партньорство от Сдружението, както и сертификати, връчени от основателите на инициативата.

Полезни линкове:

За регистрация на изложители: https://forms.gle/HvTwCVhEpZHP484w7

За регистрация на доброволци: https://timeheroes.org/bg/ape/natsionalen-uchilishten-festival-namerenoto-pokolenie

За информация и партньорства: apebulgaria@outlook.com

За нас: www.facebook.com/apebulgaria

Share with friends

Date and Time

Location

National Palace of Culture

Bulevard "Bulgaria"

1463 Sofia

Bulgaria

View Map

Save This Event

Event Saved