12 € – 16 €

PORTMANTEAU - Luis Sartori do Vale

Informations sur l'événement

Partager cet événement

Date et heure

Adresse

Adresse

THÉÂTRE MARNI

Rue de Vergnies 25

1050 Ixelles

Belgium

Afficher la carte

Politique de remboursement

Politique de remboursement

Pas de remboursements

Description de l'événement

Description

FR
Dans l’univers de Portmanteau, la fragilité balance sur le fil tendu d’une équilibriste et entre les balles d’un jongleur. Les corps se glissent sous les intrigantes images projetées sur un grand écran par d’anciens rétroprojecteurs. Dans un temps suspendu, les mouvements des artistes se glissent entre ceux des projections. Au croisement du cirque et des arts visuels, ce monde poétique et déroutant déploie sa grâce nostalgique au son d’une chaleureuse contrebasse.NL
In het universum van Portmanteau probeert kwetsbaarheid zich staande te houden op het strakgespannen koord van een evenwichtskunstenares en tussen de ballen van een jongleur. Lichamen worden geconfronteerd met intrigerende beelden die op een groot scherm worden geprojecteerd door oude overheadprojectoren. In een tijd die lijkt stil te staan, raken de bewegingen van de artiesten verstrengeld met die van de geprojecteerde beelden. Deze poëtische en verwarrende wereld, op het snijpunt van circus en visuele kunst, ontvouwt zijn nostalgische elegantie op de warme tonen van een contrabas.EN
In the world of Portmanteau, fragility balances on a tightrope walker’s wire and in the space between a juggler’s juggling balls. Bodies slide under the intriguing images projected on a large screen using vintage overhead projectors. For a frozen moment in time, the artists’ movements slip between those shown on the projectors. At the frontier between circus and the visual arts, this poetic, startling world expresses its nostalgic grace to the soundtrack of the warm tones of a double bass.

Partager avec les amis

Date et heure

Adresse

THÉÂTRE MARNI

Rue de Vergnies 25

1050 Ixelles

Belgium

Afficher la carte

Politique de remboursement

Pas de remboursements

Sauvegarder cet événement

Événement sauvegardé