Free

Kickstart Norway with Torben Sondergaard

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Galleri Oslo

Schweigaards Gate 14

0185 Oslo

Norway

View Map

Event description

Description

Kickstart – Acts of the Apostles Continue in the 21st Century

You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.

In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.

The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power: ‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)

This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’? Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

Program

Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. Team members from The Last Reformation will provide some instruction. Our program is planned to be generally as follows:


Friday

6:00 pm: Doors open

7:00 pm: Teaching

Saturday

9:00 am: Doors open

10:00 am: Teaching

1:00 pm: Lunch and outreach

4:30 pm: An hour teaching about church and leadership, open for all

7:00 pm: Teaching, testimonies and open meeting for all

Sunday

9:00 am: Doors open

10:00 am: Teaching

1:00 pm: Lunch

2:00 pm: Baptism and outreach

7:00 pm: Teaching, Sermon/Wrapping up (Q&A if needed)

10:00 pm: All activities expected to be finished

Contact us

kickstartoslo@gmail.com

Notes

The event is FREE, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs.

All attendees are responsible for their own meals, lodging and travel arrangements.

Children are welcome, provided they do not disrupt the seminar. Children must be accompanied by a parent or guardian at all times during the event.

Please remember to bring a change of clothing and a towel on Sunday in the event you will be taking part of the baptism.

Please note that there will be an overflow room that will be connected via video link to the main seating area after the maximum seating has been filled.


Transportation

When making flight arrangements please ensure to fly into Oslo Airport Gardermoen.

There are train connections (23 minutes) www.nsb.no and airport train connections (22 minutes) from Oslo Airport to Oslo Central Station www.flytoget.no

Norway Bussekspress departs from Oslo Airport to Oslo Bus Terminal (45 minutes)

www.nor-way.no

The Kickstart will be held at Galleri Oslo, in the same building as Oslo Bus Terminal, 2nd floor.

Information about hotels and parking will soon be available upon email request.Kickstart – Apostlenes gjerninger fortsetter i det 21 århundre

Du vil bli trent og aktivert (kick-startet) for å gå ut i tro: helbrede de syke, forkynne evangeliet, døpe i vann og i Den Hellige Ånd, og å gjøre disipler. Du vil motta solid bibelundervisning, og vi vil også gå ut i gatene i små grupper for å hjelpe å "kickstarte" deg.

I Apostlenes gjerninger leser vi at Gud brukte vanlige folk til å gjøre ekstraordinære ting. Kirken vokste raskt og troende ble fylt med Den Hellige Ånd. Disiplene forkynte, helbredet, satte fri og døpte mennesker i vann og i Den Hellige Ånd.

Apostelen Paulus understreker viktigheten av å handle i (overnaturlig) kraft: «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.» (1 Kor. 2: 4-5).

Dette var det "normale kristenliv" for en disippel av Jesus Kristus. Er dette livet fortsatt for oss i dag? Er vi som Jesu disipler fortsatt kalt til å gjøre det samme? Ja! Vi tror dette fortsatt gjelder for oss i dag og for alle troende som ønsker å være en disippel av Jesus.


Program

Vårt seminar er et 3 dagers praktisk seminar med undervisning om disippelskap. Undervisningen vil være svært praktisk og vil omfatte å gå ut på gata, helbrede de syke og å forkynne evangeliet. Team-medlemmer fra The Last Reformation vil være med og instruere. Programmet er lagt opp slik:


Fredag

18:00: Dørene åpner

19:00: Undervisning

Lørdag

9:00: Dørene åpner

10:00: Undervisning

13:00: Lunsj og outreach

16:30: Undervisning i en time om kirke og lederskap, åpent for alle

19:00: Undervisning, vitnesbyrd og åpent møte for alle

Søndag

09:00: Dørene åpner

10:00: Undervisning

13:00: Lunsj

14:00: Dåp og outreach

19:00: Undervisning

22:00: Alle aktiviteter forventes å være avsluttet

Kontakt oss

kickstartoslo@gmail.com

Diverse

Seminaret er gratis. Vi vil ta opp en gave om kveldene for å dekke kostnader.

Alle deltakere er ansvarlige for egne måltider, overnatting og transport.

Barn er velkomne så lenge de ikke forstyrrer undervisningen. Barn må være sammen med foreldre

under hele arrangementet.

Husk å ta med et ekstra skift med tøy og håndkle på søndag om du ønsker å bli døpt.

Vær oppmerksom på at det vil være et overløpslokale som kobles til via videolink til hovedseksjonen etter at maksimal sitteplass er fylt.


Transport

Når du gjør flyarrangementer, vær så snill å fly til Oslo Lufthavn Gardermoen.

Det er togforbindelse (23 min) www.nsb.no og flytogforbindelse (22 min) fra Oslo Airport Gardermoen til Oslo Sentral Stasjon www.flytoget.no

Norway Bussekspress har avganger fra Oslo Gardermoen til Oslo Bussterminal (45 min)
www.nor-way.no

Kickstarten arrangeres på Galleri Oslo, i samme bygg som Oslo Bussterminal, i 2. etasje, nær Oslo sentralstasjon.

Informasjon om hoteller og parkering vil snart være tilgjengelig på forespørsel via e-post.

Share with friends

Date and Time

Location

Galleri Oslo

Schweigaards Gate 14

0185 Oslo

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved