Free

Kickstart w. Torben Sondergaard, 28-30.09.2018, The Last Reformation - Kris...

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Marvika Orlogsstasjon - Filadelfiabygget

Marviksveien 140

4632 Kristiansand

Norway

View Map

Event description

Description

* English description further down the page.

Norsk:
Kickstart – Apostlenes gjerninger fortsetter i det 21 århundre

Du vil bli trent og aktivert (kick-startet) for å gå ut i tro: helbrede de syke, forkynne evangeliet, døpe i vann og i Den Hellige Ånd, og å gjøre disipler. Du vil motta solid bibelundervisning, og vi vil også gå ut i gatene i små grupper for å hjelpe å "kickstarte" deg.

I Apostlenes gjerninger leser vi at Gud brukte vanlige folk til å gjøre ekstraordinære ting. Kirken vokste raskt og troende ble fylt med Den Hellige Ånd. Disiplene forkynte, helbredet, satte fri og døpte mennesker i vann og i Den Hellige Ånd.

Apostelen Paulus understreker viktigheten av å handle i (overnaturlig) kraft: «Jeg forkynte ikke mitt budskap med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis. For deres tro skulle ikke bygge på menneskelig visdom, men på Guds kraft.»(1 Kor. 2: 4-5).

Dette var det "normale kristenliv" for en disippel av Jesus Kristus. Er dette livet fortsatt for oss i dag? Er vi som Jesu disipler fortsatt kalt til å gjøre det samme? Ja! Vi tror dette fortsatt gjelder for oss i dag og for alle troende som ønsker å være en disippel av Jesus.

Se gjerne filmene fra TLR før du kommer: https://tlrmovie.com


Program

Vårt seminar er et 3 dagers praktisk seminar med undervisning om disippelskap. Undervisningen vil være svært praktisk og vil omfatte å gå ut på gata, helbrede de syke og å forkynne evangeliet. Team-medlemmer fra The Last Reformation vil være med og instruere. Programmet er lagt opp slik:

Fredag

09:30: Dørene åpner

10:00: Undervisning

13:00: Lunsj / Outreach

19:00: Undervisning, vitnesbyrd og åpent møte for alle

Lørdag

09:30: Dørene åpner

10:00: Undervisning

13:00: Lunsj / dåp / Outreach

19:00: Undervisning, vitnesbyrd og åpent møte for alle

Søndag

09:30: Dørene åpner

10:00: Undervisning

13:00: Avslutning (Tid satt av til spørsmål / svar)

Kontakt oss

Thor-Egil Eik

+47 41324656

thor.egil.eik@gmail.com


Knut Østerholt

+47 90649400

klo@jetro.no


Overnatting

Begrensede antall plasser i gymsal i Marvika (liggeunderlag / sovepose må medbringes).

Det kan bestilles rom direkte på Kristiansand Hotell Apartments som er det hotellet som ligger nærmest Marvika 10 min med buss og 30 min om du bruker apostlenes hester.

Benytt følgende bestillingskode, så får du 10% rabatt: TLR2809

KRISTIANSAND HOTEL APARTMENTS

Vi kan også anbefale Budget Hotel og Yess Hotel i Kristiansand som har fornuftige priser.

Følgende priser gjelder om du overnatter i Marvika:

Gymsal i Marvika: 100,- pr natt. Bestilling av soveplass i Marvika på mail til: thor.egil.eik@gmail.com eller skriv "sovesal" i "Suffix"-boksen.

Transport

Det er togforbindelse fra Oslo og Stavanger til Kristiansand.

Det er bussforbindelser fra Oslo og Stavanger Kristiansand.

Fly: Kristiansand Lufthavn Kjevik ligger 15 km fra Marvika Orlogsstasjon og har flybuss forbindelse til sentrum. Ta deretter buss fra Kristiansand Rutebilstasjon til Marvigakrysset.
Tog: Kristiansand
Bil: Marvika (Orlogsstasjon)
Buss: Ta buss fra Kristiansand Rutebilstasjon til Marvigakrysset

Buss fra Kristiansand sentrum til Marvika, TLR Kickstart:
Ta buss 15 og 13 fra Henrik Wergelands gate, plass E til Marvikskrysset. Gå derfra til Marvika Orlogsstasjon og Filadelfiabygget og se etter Filadelfia-bygget (6 min gangtid)

Diverse

Seminaret er gratis. Vi vil ta opp en gave om kveldene for å dekke kostnader.


English:

Kickstart – Acts of the Apostles Continue in the 21st Century

You will be trained and activated (kick-started) to step out in faith: healing the sick, preaching the Gospel, baptizing in water and in the Holy Spirit, and making disciples. You will receive solid Bible teaching, and we will also go out on the streets in small groups to help ‘kickstart’ you.

In the Book of Acts, we read that God was using ordinary people to do extraordinary things. The church was growing fast and believers were being filled with the Holy Spirit, and the disciples preached, healed, delivered, and baptized in water and in the Holy Spirit.

The apostle Paul emphasizes the importance of acting in (supernatural) power: ‘My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit’s power, so that your faith might not rest on human wisdom, but on God’s power.’ (1 Cor. 2:4-5, NIV)

This was the ‘normal Christian life’ for a disciple of Jesus Christ. Is this kind of life still for today? Are we as disciples of Jesus still called to do these same ‘Acts’? Yes! We believe this is still for today and for every believer who wants to be a disciple of the Lord Jesus.

Have you seen the movies from TLR? https://tlrmovie.com

Program

Our seminar is a 3-day hands-on teaching on discipleship. The teachings will be very practical and will include going out on the streets, healing the sick, and preaching the gospel. Team members from The Last Reformation will provide some instruction. Our program is planned to be generally as follows:

Friday
09:30: Doors open
10:00: Teaching
13:00: Lunch / Outreach
19:00: Teaching, testimonies and open meeting for all

Saturday
09:30: Doors open
10:00: Teaching
13:00: Lunch / Baptism / Outreach
19:00: Teaching, testimonies and open meeting for all

Sunday
09:30: Doors open
10:00: Teaching
13:00: Wrapping up (Q&A if needed)

Contact us

Thor-Egil Eik

+47 41324656

thor.egil.eik@gmail.com


Knut Østerholt

+47 90649400

klo@jetro.no

Accommodation

Please use the following code when ordering rooms at Kristiansand Hotel Apartments for 10% discount: TLR2809

KRISTIANSAND HOTEL APARTMENTS

Vi kan også anbefale Budget Hotel og Yess Hotel i Kristiansand som har fornuftige priser.

Limited sleeping oportunities in doorm on floor (bring your own sleeping bag and something to sleep on.

The following rates apply:

Dorm on floor: NOK 100,- / EURO 10,- per night. Order by sending an email to: thor.egil.eik@gmail.com, or write "Dorm" in the "Suffix"-box, and we have your registration.

Transportation

There is a train service to Kristiansand from Oslo and Stavanger.

There are bus services from Stavanger and Oslo.

There is a boat connection from Hirtshals, Denmark.

Kristiansand Airport, Kjevik is 15 km from Marvika Orlogsstation and has a shuttle bus service to Kristiansand, and from the bu station take the bus to Marvikakrysset.

Bus from Kristiansand to the Kickstart venue
Bus no. 15 & 13 will take you to the Kickstart venue. The bus leaves from bus stop E in Henrik Wergelands gate (street). Take the bus to Marvikskrysset, where you leave the bus, and walk 6 minutes to Marvika Orlogsstasjon (Old Navy base). Look for the Filadelfia building.


Notes

The event is FREE, but we will take up a gift in the evenings to help the team to cover the costs.

Have questions about Kristiansand Norway - Kickstart with Torben Søndergaard? Contact the organizer
Share with friends

Date and Time

Location

Marvika Orlogsstasjon - Filadelfiabygget

Marviksveien 140

4632 Kristiansand

Norway

View Map

Save This Event

Event Saved