€20

LOLË WHITE TOUR ON THE ROAD 2019 - Andorra

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

Casa de la Vall

AD500

AD500 Andorre-la-Vieille

Andorra

View Map

Event description
LOLË WHITE TOUR ON THE ROAD 2019 - Andorra

About this Event

Sessió organitzada per Lolë Andorra el 19 de setembre del 2019

Imagineu-vos a milers de persones unides per celebrar la pau, l’esperança, la igualtat i la singularitat. Aquesta era la visió de Bernard Mariette, consellera delegada de Lolë. Des del 2012, el Lolë White Tour ha reunit més de 77.000 persones, totes vestides de color blanc, per practicar ioga i meditació en un moment únic.

El 2016, Lolë va decidir crear un nou concepte per portar la gira a un altre nivell fomentant l’organització d’esdeveniments per part de les diferents comunitats de Lolë. Així va néixer la gira Lolë White Tour Tour.

Aquest setembre, arriba a Andorra la 4a edició, una extraordinària sessió de meditació i ioga, envoltada de centenars de persones vestides de blanc, al so de la música en directe i en un lloc excepcional.

Dirigida per les ambaixadores de Lolë Andorra: Monica Vega, Mireia Canudas, Marta Rosinach i Eva Rodriguez i al ritme de la de música en directe. Serà una experiència íntima dedicada a la pau interior que promet crear moments inoblidables.

Uniu-vos a nosaltres!

PREU ENTRADES: 20 € (valor de 50 €)

Aquesta tarifa inclou:

• Entrada a l’experiència de meditació i ioga de Lolë White Tour

• Una catifa gratuïta Lolë IGlow (valor de 39 €)

• Una bossa de regal Lolë amb regals dels nostres patrocinadors.

• I moltes sorpreses més!

HORES

• 18:30 a 19:00 h Arribada dels participants

• 19:00 h Inici de la sessió de ioga

LLOC

Casa de la Vall / Consell General

Carrer de la Vall, 9-13 - Andorra La Vella

*En cas de pluja l’esdeveniment es durà a terme en un altre emplaçament. Informarem dels canvis que es puguin esdevenir mitjançant les nostres xarxes socials.

VESTITS DE BLANC EN SÍMBOL DE PAU

Tots els participants han de vestir de blanc en símbol de pau.

Us recomanem portar una jaqueta o fulard blanc.

DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT

Reconec que la meva participació en el Lolë White Tour® On Tour és totalment voluntària. Reconec que estic en plenes condicions de salut física per assistir amb seguretat a aquesta sessió de ioga. Reconec que Lolë i els seus socis no són responsables de cap lesió, malaltia o altre problema que pugui haver derivat de la meva participació en el Lolë White Tour® També sóc conscient que Lolë i els seus socis poden suspendre el meu privilegi de participació si no respecto cap de les condicions esmentades anteriorment.

A més, en acceptar aquesta renúncia de drets d’autor, autoritzo Lolë i els seus socis a utilitzar les fotos i vídeos i a utilitzar-los en qualsevol suport amb qualsevol finalitat licita, inclosa publicitat, promoció, màrqueting i embalatge per a qualsevol producte o servei. Estic d’acord que aquest contingut pot estar associat a altres imatges, text, gràfics, pel·lícules, àudio, treballs audiovisuals i que es poden retallar o modificar. Reconec que no tinc drets en les fotos i vídeos i que ara tots els drets pertanyen a Lolë i als seus socis. Reconec i accepto que perdré tot el poder de decisió i de compensació financera i que no faré cap altra reclamació per cap motiu a Lolë i als seus socis.

De conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona interessada que:

Les dades personals facilitades per vostè a través d’aquest formulari, s'incorporaran als fitxers de titularitat de ELS GRAUS S.L degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. Així mateix, s’informa la persona interessada que l’adreça on pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i oposició és marketing@lescloses.com

INFORMACIÓ ENTRADES

Un cop feta la compra, rebrà un correu electrònic de confirmació de la comanda d’Eventbrite, El vostre bitllet electrònic s’adjuntarà al correu de confirmació de la vostra comanda. Si no heu rebut cap confirmació per correu electrònic, feu clic aquí per accedir al Centre de suport de Eventbrite.

Si teniu problemes de tècnics a l’hora de fer la comanda, feu clic aquí per contactar amb Eventbrite. Per a altres preguntes o consultes generals, poseu-vos en contacte amb Eventbrite.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

La compra d’entrades és una venda ferma i no es pot reemborsar. Els bitllets són transferibles a una altre persona. No és necessari avisar del canvi de assistents.

FAQ’S

Estarem encantats de respondre totes les vostres preguntes. Esperem haver-vos proporcionat la informació més gran a la secció de preguntes freqüents del lloc, però també ens podeu escriure a la següent adreça: marqueting@lescloses.com.

Español

Sesión organizada por Lole Andorra el 19 de septiembre del 2019

Imagina a miles de personas unidas para celebrar la paz, la esperanza, la igualdad y la singularidad. Esta era la visión de Bernard Mariette, consejera delegada de Lole. Desde el 2012, el Lole White Tour ha reunido más de 77.000 personas, todas vestidas de color blanco, para practicar yoga y meditación en un momento único.

En 2016, Lole decidió crear un nuevo concepto para llevar la gira a otro nivel fomentando la organización de eventos por parte de las diferentes comunidades de Lole. Así nació la gira Lole White Tour Tour.

Este septiembre, llega a Andorra la 4ª edición, una extraordinaria sesión de meditación y yoga, rodeada de cientos de personas vestidas de blanco, el sonido de la música en directo y en un lugar excepcional.

Dirigida por las embajadoras de Lole Andorra: Mónica Vega, Mireia Canudas, Marta Rosinach y Eva Rodriguez y al ritmo de la música en directo. Será una experiencia íntima dedicada a la paz interior que promete crear momentos inolvidables.

¡Únete a nosotros!

PRECIO ENTRADAS: 20 € (valor de 50 €)

Esta tarifa incluye:

• Entrada a la experiencia de meditación y yoga de Lole White Tour

• Una alfombra gratuita Lole IGlow (valor de 39 €)

• Una bolsa de regalo Lolë con regalos de nuestros patrocinadores.

• ¡Y muchas sorpresas más!

HORARIOS

• 18:30 a 19:00 h Llegada de los participantes

• 19:00 h Inicio de la sesión de yoga

LUGAR

Casa de la Vall / Consell General

Carrer de la Vall, 9-13 - Andorra La Vella

* En caso de lluvia el evento se llevará a cabo en otro emplazamiento. Informaremos de los cambios que puedan ocurrir a través de nuestras redes sociales.

VESTIDOS DE BLANCO EN SÍMBOLO DE PAZ

Todos los participantes deben vestir de blanco en símbolo de paz.

Recomendamos llevar una chaqueta o fular blanco.

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

Reconozco que mi participación en el Lole White Tour® On Tour es totalmente voluntaria. Reconozco que estoy en plenas condiciones de salud física para asistir con seguridad a esta sesión de yoga. Reconozco que Lolë y sus socios no son responsables de ninguna lesión, enfermedad u otro problema que pueda haber derivado de mi participación en el Lole White Tour® También soy consciente de que Lole y sus socios pueden suspender mi privilegio de participación si no respecto ninguna de las condiciones mencionadas anteriormente.

Además, en aceptar esta renuncia de derechos de autor, autorizo Lole y sus socios a utilizar las fotos y vídeos y utilizarlos en cualquier soporte con cualquier finalidad licita, incluida publicidad, promoción, marketing y embalaje para cualquier producto o servicio. Estoy de acuerdo que este contenido puede estar asociado a otras imágenes, texto, gráficos, películas, audio, trabajos audiovisuales y que se pueden recortar o modificar. Reconozco que no tengo derechos en las fotos y vídeos y que ahora todos los derechos pertenecen a Lole ya sus socios. Reconozco y acepto que perderé todo el poder de decisión y de compensación financiera y que no haré ninguna otra reclamación por ningún motivo a Lole ya sus socios.

De conformidad con la Ley 15/2003, de 18 de diciembre, calificada de protección de datos personales, se informa al interesado que:

Los datos personales facilitados por usted a través de este formulario, se incorporarán a los ficheros de titularidad de LOS GRADOS S.L debidamente inscritos en el Registro General de Protección de Datos. Asimismo, se informa al interesado que la dirección donde puede ejercer los derechos de acceso, rectificación, supresión y oposición es marketing@lescloses.com

INFORMACIÓN ENTRADAS

Una vez hecha la compra, recibirá un correo electrónico de confirmación del pedido de Eventbrite, Su billete electrónico se adjuntará al correo de confirmación de su pedido. Si no ha recibido ninguna confirmación por correo electrónico, haga clic aquí para acceder al Centro de soporte de Eventbrite.

Si tiene problemas de técnicos a la hora de hacer el pedido, haga clic aquí para contactar con Eventbrite. Para otras preguntas o consultas generales, póngase en contacto con Eventbrite.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONES

La compra de entradas es una venta firme y no se puede reembolsar. Los billetes son transferibles a otra persona. No es necesario avisar del cambio de asistentes.

FAQ'S

Estaremos encantados de responder todas sus preguntas. Esperamos haberos proporcionado la información más grande en la sección de preguntas frecuentes del sitio, pero también nos puede escribir a la siguiente dirección: marketing@lescloses.com.

Share with friends

Date and Time

Location

Casa de la Vall

AD500

AD500 Andorre-la-Vieille

Andorra

View Map

Save This Event

Event Saved