Free

Loneliness and Struggle: Self-Narratives of Iranian Trans People's Lives

Event Information

Share this event

Date and Time

Location

Location

C. K. Choi Building

1855 West Mall

University Endowment Lands, BC V6T 1Z2

Canada

View Map

Event description
(in Persian) SELF-NARRATIVES OF IRANIAN TRANS PEOPLE’S LIVES روایت زندگی ترنس های ایرانی Mahsa Rad, Ph.D. Candidate

About this Event

جنس و جنسیت و پدیده¬های وابسته به آن از چالش‌انگیزترین مفاهیم تاریخ بشری بوده¬اند که همواره با ارز¬ش¬های فرهنگی آمیخته می¬باشند. لذا بستر جوامع بسته به بافت فرهنگی، مذهبی و اجتماعی در شکل‌گیری و تجربه جنسیت اثرگذار است. جامعه ایران به‌واسطه برخورداری از ویژگی¬های منحصربه‌فردی نظیر غلبه فرهنگ مردسالار و ساختار خانواده متناسب با آن و یا تأکید بر گفتمان دینی در ساختار اجتماعی و قانونی، می¬تواند دربردارنده ناشناخته¬های بسیاری باشد که به فراخور آن¬ها تجربه شکل‌گیری هویت جنسیتی و یا ترا جنسیت در آن به‌گونه‌ای متفاوت با جوامع دیگر رقم بخورد. در کنار تجربه‌های مشترک جهانی برای افرادی که خارج از چارچوب‌های جنسی و جنسیتی جوامع می‌ایستند، در این گفتگو به نقل تجربه زیسته و مسیر پرپیچ‌وخم زندگی افراد تراجنسیتی و تراژاد (تراجنس) ایرانی می پردازیم.

Share with friends

Date and Time

Location

C. K. Choi Building

1855 West Mall

University Endowment Lands, BC V6T 1Z2

Canada

View Map

Save This Event

Event Saved