Multiple Dates

Rước Mình Thánh Chúa

Actions and Detail Panel

Postponed

Event Information

Share this event
Location

Location

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – St. Cecilia’s Church

161 Annette Street

Toronto, ON M6P 1P5

Canada

View Map

Event description
Ghi danh tham dự "Rước Mình Thánh Chúa"

About this event


		Rước Mình Thánh Chúa image

Khi ghi danh và đến tham dự "Rước Mình Thánh Chúa", xin quý vị chú ý các điều lệ quan trọng sau đây:

** Vì trong thời gian tỉnh bang ONTARIO trong TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP "STAY-AT-HOME ORDER", xin quý vị in ra hoặc lưu lại trong phone "EventBrite Tickets" để phòng hờ trên đường đi đến nhà thờ bị cảnh sát chặn hỏi.

** Xin ghi danh đúng ngày, giờ, và số người trong gia đình muốn tham dự.

** Nghi thức sẽ bắt đầu đúng giờ, ngắn gọn, và kết thúc trong vòng 10 phút.

** Vì số người hiện diện cùng một lúc trong nhà thờ có giới hạn, xin quý vị đến đúng số người và đúng giờ đã ghi danh. Xin cố gắng đừng đến quá sớm hoặc quá trễ.

** Vì số người rất giới hạn, xin quý vị thông cảm chỉ ghi danh một lần trong hai ngày cuối tuần để nhường chỗ cho người khác.

** Quý vị cần biết thêm chi tiết xin liên lạc với VPGX qua Email gxcttdvntor@gmail.com.

Share with friends

Location

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – St. Cecilia’s Church

161 Annette Street

Toronto, ON M6P 1P5

Canada

View Map

Save This Event

Event Saved