Free

Thánh Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên - Chúa Nhật 13-06-2021 lúc 4pm

Actions and Detail Panel

Free

Event Information

Share this event

Date and time

Location

Location

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – St. Cecilia’s Church

161 Annette Street

Toronto, ON M6P 1P5

Canada

View Map

Event description
Ghi danh tham dự Thánh Lễ - Chúa Nhật 13-06-2021 lúc 4pm

About this event

Khi ghi danh tham dự Thánh Lễ, xin quý vị chú ý các điều lệ sau đây:

** Xin ghi danh chung nếu là người cùng một gia đình hoặc ở cùng một nhà.

** Nếu ghi danh giùm người/gia đình khác, xin ghi danh riêng và điền đầy đủ chi tiết như tên họ, địa chỉ, số phone, v.v. của người/gia đình nhờ mình ghi danh giùm.

** Nếu quý vị cần biết thêm chi tiết xin liên lạc với VPGX qua Tel. 416-769-8104 hoặc Email gxcttdvntor@gmail.com.

Share with friends

Date and time

Location

Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – St. Cecilia’s Church

161 Annette Street

Toronto, ON M6P 1P5

Canada

View Map

Organizer Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Toronto

Organizer of Thánh Lễ Chúa Nhật 11 Thường Niên - Chúa Nhật 13-06-2021 lúc 4pm

Save This Event

Event Saved