$22.23 – $91.19

Tumseachtain Samhraidh (ar Líne) 2021//2021 Summer Immersion Week (Online)

Actions and Detail Panel

From $22.23

Event Information

Location

Location

Online event

Refund policy

Refund policy

Contact the organizer to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Event description
Foghlaimígí Gaeilge, nó bígí á úsáid in atmaisféar lán-Ghaeilge. // Learn to speak Irish in an Immersion atmosphere.

About this event

Agus sinne mar an t-aon cheantar gaeltachta amháin in aitheantas taobh lasmuigh d'Éirinn, tá áthas orainn cuireadh a chur romhaibhse chun Tumsheachtain Samhraidh na Gaeltachta ar siúl i mí Lúnasa 2021.

Ar feadh cúig lá, beidh ranganna Ghaeilge ar siúil, ar leibhéil éagsula, agus iad a múineadh ag múinteóirí, atá líofa sa nGaeilge. Chomh maith leis sin, cuirfear ceardlanna cultúrtha ar fáil, a thabharfaidh seans do na bhfhoghlaimeoirí a gcuid scileanna teanga a chleachtadh lasmuigh den seomra ranga. Is é sprioc againn go mbeidh gach fhoghlaimeoir ar a suaimhneas an Ghaeilge a chleachtadh agus a labhairt in atmaisféar scíthe.

Aimsigh do leibhéal sa Ghaeilge

Curtear deis faoi leith ar fáil foghlaim le rang agus ceardlann le fáil gach lá trí chomhrá físe. Is deis iontach í Tumseachtain Samhradh chun eispéireas na Ghaeltachta a fháil seachas sa mbhaile!

Beidh Oireachtas Gaeilge Cheanada ar siúl ar an 14ú Lúnasa 2021. Clárúchán ar leith de dhíth: chun tuilleadh eolais a fháil, bruigh anseo.

Sceideal Laethúil, Dé Luain - Dé hAoine (ET)

11 rn. - 1 in. Ranganna ar líne

2:30 in. - 4 in. Ceardlanna

4:15 in. - 5 in. Uair an tSonais

Ceardlanna

Monday: Filíocht

Tuesday: Amhránaíocht nach Sean-Nós

Wednesday: TBC

Thursday: Sean-Nós

Friday: Cócaireachta as Gaeilge

Táillí

Pacáiste slán: $85

Íoc Dalta: $50

Íoc laethúil: $20

Cruatan airgeadais: Abair linn (info@gaeilge.ca)

Taifeadadh Fógra

D’fhéadfadh Gaeltacht an Oileáin Úir taifead a dhéanamh ar chuid ceardlainne ó ceardlann ina hiomlán le linn Tumseachtain Samhraidh 2021. Is amhlaidh go dtaifeadódh ceannaire na ceardlainne agus an imeacht, agus is féidir go mbainfear feidhm as cuid don dtaifead nó taifead ina iomlán mar ábhar bolscaireachta ar son na Gaeltachta.

Mura bhfuil fonn ort a bheith ar an dtaifead, fág do físcheamara múchta le do thoil agus glac páirt le fuaim amháin (taifeadta) nó trí chomhrá clóscríofa (gan taifead). Má tá tú in aon chás faoi rud, déan teagmháil linn ag info@gaeilge.ca

---

As the only recognized Gaeltacht (Irish-speaking area) outside of Ireland, the North American Gaeltacht is inviting you to our second virtual Summer Immersion Week in August 2021.

Over the course of five days, 9-13 August 2021, experienced teachers will offer daily language classes for all levels. As well, a variety of cultural workshops will be offered, giving students the chance to practice their language skills outside the classroom. It is our goal that every learner will be at ease practicing and speaking Irish in a relaxed atmosphere.

Find your level in Irish

We are offering a unique opportunity for immersive learning with classes and a workshop each day through video chat. The Summer Immersion Week is the perfect opportunity to have a Gaeltacht experience from wherever you are!

Oireachtas Gaeilge Cheanada will be held on 14 August 2021. Separate registration is required: for more information, click here.

Daily Schedule: Mon - Fri (ET)

11 am - 1 pm: Online Classes

2:30 pm - 4 pm: Workshops 

4:15 pm - 5 pm: Social Hour

Workshops

Monday: Poetry

Tuesday: Singing

Wednesday: TBC

Thursday: Sean-Nós

Friday: Cooking as Gaeilge

Fees

Full package: $85

Student rate: $50

Daily rate: $20

Financial hardship: Speak to us (info@gaeilge.ca)

Recording Notice

The North American Gaeltacht may record all or part of the workshops during the Summer Immersion Week 2021. These recordings are intended to capture the workshop leader and activity and may be used whole or in part as part of promotional materials for the Gaeltacht and its activities.

If you do not wish to appear in the recording, please leave your camera off and participate only via audio (recorded) or chat (not included in recording). If you have any specific concerns, please contact us at info@gaeilge.ca.


		Tumseachtain Samhraidh (ar Líne) 2021//2021 Summer Immersion Week (Online) image

		Tumseachtain Samhraidh (ar Líne) 2021//2021 Summer Immersion Week (Online) image
Share with friends

Location

Online event

Refund policy

Contact the organizer to request a refund.

Eventbrite's fee is nonrefundable.

Organizer Cumann na Gaeltachta

Organizer of Tumseachtain Samhraidh (ar Líne) 2021//2021 Summer Immersion Week (Online)

Save This Event

Event Saved