VBCM Sunday Service

VBCM Sunday Service

Actions and Detail Panel

Free

Location

Vietnamese Baptist Church Mississauga

1550 South Gateway Road

Mississauga, ON L4W 5G6

Canada

View map

Sunday Service (Onsite) / Lễ Thờ Phượng tại Mississauga

About this event

VBCM opens our church for worship up to the maximum number of 33 people. Please use this posting to register your wish to attend the service in person. We will also stream the service Live from this page: www.facebook.com/VBCMississauga

Có 2 cách để thờ phượng Chúa:

• Tại nhà thờ giới hạn cho 33 người

• Online xem Live stream trên FaceBook

Để tham dự nhóm trực tiếp tại nhà thờ xin vui lòng đăng ký nếu bạn trả lời KHÔNG cho các câu hỏi sau đây:

1/ Kiểm tra nhiệt độ cơ thể bạn: Bạn có đang bị sốt không?

2/ Bạn hoặc một người sống chung nhà gần đây có bất kỳ triệu chứng nào giống cảm cúm không: nghẹt mũi, chảy nước mũi, sốt, ho, khó thở?

3/ Gần đây bạn có ở gần 1 người nào đã bị covid19 hoặc đang được kiểm tra có nguy cơ Covid19 không?

Share with friends

Save This Event

Event Saved