I Ogólnopolskie Forum Zrównoważonego Rolnictwa - TechNabio 2017

Actions Panel

I Ogólnopolskie Forum Zrównoważonego Rolnictwa - TechNabio 2017

When and where

Date and time

Location

Częstochowa Instytut Inżynierii Środowiska ul. Brzeźnicka 60a 42-200 Częstochowa Poland

Map and directions

How to get there

Description

W IMIENIU WŁADZ WYDZIAŁU INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIALU W WYDARZENIU – WSTĘP BEZPŁATNY


CEL WYDARZENIA

Celem wydarzenia jest promocja innowacyjnych produktów i technologii w sektorze rolnictwa oraz popularyzacja założeń Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020. Prowadzone działania ukierunkowane zostaną na dążenie do efektywnej komercjalizacji nowoczesnych rozwiązań, bezpośrednio w sektorze gospodarki rolno-spożywczej, co w efekcie prowadzić może do zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw zarówno na arenie krajowych jak i międzynarodowych rynków.

TEMATYKA

Tematyka Forum obejmowała będzie prezentację nowych innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa. W szczególności przedstawione zostaną nowe produkty nawozowe, w tym nawozy mikrobiologiczne, preparaty Immobilizowane (mikrokapsułki), preparaty oparte na związkach humusowych oraz nowe formy nawozów organicznych pochodzenia naturalnego. Ponadto w ramach spotkania przewidziany został panel dotyczący nowoczesnych technologii zagospodarowania odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. W jego obrębie można będzie zapoznać się z technikami pozyskiwania bio-gazu, nowoczesnymi formami kompostowania oraz innowacjami z zakresu przekształcania odpadów organicznych w atrakcyjne formy paliw odnawialnych oraz nawozów organicznych. W ramach Forum możliwe będzie również wzięcie udziału w tematycznym szkoleniu z zakresu wdrażania dobrych praktyk rolniczych, pozwalających na znaczącą poprawę jakości produktów rolnych przy zachowaniu niezmiennego środowiska glebowego. Szkolenie dotyczyć będzie stosowania technik analitycznych w projektowaniu zrównoważonych strategii nawożenia.

PROGRAM FORUM

09:30 – 10:00 - INAUGURACJA FORUM
10:00 – 11:30 - PANEL 1: Innowacyjne metody przekształcania odpadów z sektora rolno-spożywczego (Eko-innowacje)

 • Produkcja biogazu z odpadów rolniczych – Innowacje technologiczne
 • Metody zwiększania efektywności procesów fermentacji odpadów z sektora rolno-spożywczego
 • Praktyczne aspekty kompostowania odpadów rolniczych i spożywczych
 • Przegląd praktycznych rozwiązań technologicznych – biogazownie rolnicze oraz systemy efektywnego kompostowania

11:30 – 12:00 - PRZERWA KAWOWA
12:00 – 13:30 - PANEL II: Innowacyjne produkty nawozowe i ekologiczne uprawy roślin (panel tematyczny TechNabio)

 • Zrównoważone strategie nawożenia roślin – aspekty praktyczne
 • Bio-nawozy czyli innowacyjne preparaty nawozowe na bazie mikroorganizmów – TechNabio
 • Innowacyjne Eko-nawozy – przegląd preparatów na bazie kwasów huminowych
 • Biowęgiel w rolnictwie, czyli nowe podejście przy planowaniu strategii nawozowych.

13:30 – 14:00: PANEL DYSKUSYJNY


INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW

Uczestnicy Forum zyskają możliwość bezpośredniego zapoznania się z ofertą firm i organizacji partnerskich, takich jak Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczehgo, Polska Ekologia, GreenBack sp. z o. o. i inne. Otrzymają możliwość wzięcia udziału w testach nowych produktów nawozowych. Uzyskają dostęp do narzędzi monitorujących jakość środowiska glebowego oraz poszerzą swą wiedzę z zakresu realizacji zrównoważonej gospodarki rolnej. Dodatkowo w ramach spotkania zaprezentowany zostanie panel dotyczący innowacyjnych metod przekształcania odpadów rolniczych i spożywczych. W jego obrębie uczestnicy zapoznają się z nowoczesnymi metodami pozyskiwania biogazu. Uzyskają dostęp do wiedzy i instytucji doradczych pozwalających na realizację projektów finansowanych z UE oraz wiele więcej.

Forum TechNabio 2017 organizowane jest w ramach projektu TechNabio, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki (NCN) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Celem projektu jest opracowanie i komercjalizacja nowych produktów nawozowych oraz preparatów do bioremediacji gleby, składających się z aktywnych mikroorganizmów immobilizowanych na biodegradowalnych polimerowych nośnikach. Dodatkowe informacje o projekcie dostępne są na stronach internetowych i portalach społecznościowych:\

KOMITET NAUKOWY

 • Prof. dr hab. inż. January Bień
 • Prof. dr hab. Inż. Małgorzata Kacprzak
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Wystalska
 • Prof. nzw. dr hab. inż. Ewa Neczaj
 • Dr Anna Grobelak
 • Dr Małgorzata Worwąg
 • Dr inz. Krzysztof Fijałkowski

KOMUTET ORGANIZACYJNY

 • Mgr Dariusz Włóka
 • Dr inż. Anna Grosser
 • Mgr inż. Aleksandra Sosnecka